Proizvodi

Komponente, uređaji, aplikacije

 Rješenja

Kontrola pristupa, parking,    automatizacija, waste management, pametna kuća, industrija

  Usluge

Projektiranje, inženjering, savjetovanje, edukacija, razvoj, istraživanje, integracija, prototipiranje

TAGnology HMI - Smart home

smart home01

Rješenja za automatizirane i pametne kuće

 smart home02  SUSTAV

TAGnology HMI je sustav namijenjen za vizualizaciju, upravljanje te automatizaciju zgrada i objekata. Komponente te programska podrška sustava omogućuju Vam kontrolu i automatizaciju: rasvjete, roleta, klimatizacije, solarnih sustava, meteoroloških stanica, grijanja kao i mnogo složenijih rješenja za automatizaciju. Sve to povećava komfor i udobnost, ali prije svega omogućuje uštedu energije u svim područjima koja se mogu postaviti pod nadzor ili upravljanje.

 smart home03

OTVORENA INFRASTRUKTURA I DIZAJN

                U TAGnology HMI softveru je integriran grafički editor. Na taj način se korisniku omogućuje potpuna personalizacija, tj. mogućnost prikaza informacija prema vremenu i načinu uz mogućnost integracije vlastitog dizajna te prilagodbe kompletnog sučelja.

smart home04

NEOVISAN O PLATFORMI

                TAGnology HMI se može pokrenuti na Windows i Linux operacijskim sustavima a ovisno o hardverskim komponentama isporučuje se softver.

Ukoliko želite postojeću kuću pretvoriti u automatiziranu ili čak „pametnu“, nudimo Vam elegantna rješenja sa pristupom do svih upravljačko/nadzornih opcija preko pametnih telefona, tableta ili ugrađenih monitora osjetljiv na dodir. Povezivanjem sa sustavom za video nadzor povećava se preglednost i kontrola upravljanja. Dodatni moduli za nadzor potrošnje energije omogućuju detaljnu analizu i optimizaciju troškova.
 kontroler sm

INSTALACIJA I UGRADNJA

TAGnology HMI je sustav koji se može implementirati u sve objekte, bilo da se radi o fazi projektiranja, izgradnje ili gotove građevine.

Upravljački modul TAGnology HMI kontroler može se kombinirati sa bilo kojim brojem ulazno / izlaznih modula.

 

 

SJEDIŠTE

Josipa Kozarca 7
hr-40000 Čakovec

URED

Mihovila Pavleka Miškine 22, Ivanovec
hr-40000 Čakovec

KONTAKT

Tel:  +385 40 395 420

Fax: +385 40 395 467